Skolen

Skolen

Både skole og internat drives av Utdanningsetaten i Oslo. Læring ut fra mål i Kunnskapsløftet ligger derfor til grunn for opplæringen på skolen og de fleste av aktivitetene på internatet. Selv om det er skole hele dagen, er det et klart skille mellom skolen og internatet.

Skolen på Sedsvoll begynner klokken 09.00. hver dag. Elevene er inndelt i klasser med en til seks elever og med en til to lærere tilstede i hver klasse. Hver elev har sin kontaktlærer. Det meste av skoledagen forgår i en egen skolebygning rett ved internatbygningen.

Hovedfokuset på skolen er at hver enkelt elev skal utvikle seg faglig ut fra egne forutsetninger. Kartlegging og observasjon legger grunnlaget for videre opplæringsplaner. Eleven arbeider etter egne tilpassede planer som er utviklet i samarbeid mellom Sedsvoll skole, nærskole og elev.

Målet med undervisningen og kartleggingen er at eleven etter endt opphold skal ha hevet seg faglig, og at man har kartlagt evt. vansker slik at han/hun skal kunne følge egen klasse på egen skole med eller uten tilpasning.