Skolens historie

Sedsvoll skole starten

Tilbudet ble gitt til 40 gutter. I oktober 1926 sto hovedbygningen på Sedvoll 3 ferdig.

Sedsvoll 2 er navnet på tunet i veikrysset mot sør, mens Sedsvoll 3 er navnet på tunet der dagens drift finner sted.

På hver av sovesalene på Sedsvoll 3 var det plass til 20 barn. Det var boplikt for personalet og på hver av de to rommene mellom sovesalene bodde to assistenter som hadde ansvar for 20 barn hver, dag og natt. Kokke og bestyrerinne bodde i 1. etasje. Slik var romsituasjonen fram til 1953. Da sto 1. etasjen til betjeningsfløyen ferdig – nåværende administrasjonsavdeling. I 1973 fikk bygningen sin nåværende form med en etasje til.

Sedsvoll 2 og 3 tok til enhver tid i mot 80 helsesvake, undervektige barn fra Oslo. Guttene var på Sedsvoll 2 og jentene på Sedsvoll 3. Barna ble tatt ut av skolelegevesenet i Oslo og oppholdet varte til de hadde lagt på seg de nødvendige antall kilo etter vekttabellene. Guttene og jentene ble holdt strengt atskilt på grunn av smittefaren for eventuelle sykdommer.

Undervisningen foregikk i spisesalen mellom kl. 9 og 12. Det var to gutteklasser på Sedsvoll 2 og to jenteklasser på Sedsvoll 3. Etter middagen kl. 12 måtte barna kure, dvs. at alle måtte ligge på ryggen en halv time. Hensikten skulle være at barna "gjorde seg godt av maten" og ikke løp den av seg i vilter lek. Barna skulle ikke ha lekser. Målet for undervisningen var å holde barnas kunnskaper i norsk og matematikk ved like. Det var en lærer for guttene og en lærerinne for jentene.