Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

Rektor: Aud Vandvik

Assisterende rektor: Knut Saxhaug

Internatstyrer: John Bjarne Andersen

Kontor: Grethe Tollefsen