Internatet

Fremsiden av Sedsvoll 3

Tilbudet på internatet på Sedsvoll skole skal være læringsstøttende opp mot skolefag, livsmestring og folkehelse.

Internatet på Sedsvoll skole er bemannet av fem miljøterapeuter som går i fast turnus, fire nattevakter, kokk og internatstyrer. Turnusen for miljøterapeutene er fast slik at de har de samme vaktene hver uke. Vanlig bemanning tilsier da at det er 3-4 miljøterapeuter på arbeid ettermiddagstid og fram til nattevakt begynner kl. 19.30.

Døgnrytme

 • 08.15 Vekking
 • 08.15–09.30 Personlig hygiene, frokost, rydding av rom
 • 09.00 Skole
 • 11.30 Lunsj
 • 12.00 Skole
 • 14.40 Skolen slutter
 • 14.40 Middag
 • 15.20 Ettermiddagsmøte
 • 16.00 Lekser
 • Ettermiddag/kveld; ulike aktiviteter
 • 22.00 Leggetid

På ettermiddag/kveld arrangerer vi mange forskjellige aktiviteter. Vi har spill som; biljard, bordtennis, fotballspill, playstation, div. brettspill m.m. Disse spillene er tilgjengelige for elevene hele ettermiddagen og kvelden.

Vi bruker nærmiljøet til å dra på forskjellige turer. Det kan være helt vanlig skogsturer med tilhørende bålkos, fisketurer, aketurer m.m. Her må elevene være med på å få med nødvendig utstyr samt pakke og være med å bære utstyret. Noen turer er frivillig å være med på mens andre turer er obligatoriske. Dette blir klargjort på ettermiddagsmøtet.

I sommerhalvåret har vi trialkjøring som en aktivitet, både på skole og internat. Vi er organisert som en del av Osloungdommens motorsenter på Hvervenbukta, men har egne sykler, bane og instruktører. Trialkjøring for vår ungdomsgruppe er bra på mange måter. Det gir rask og god mestring, samtidig som det er utfordrende. Man kan begynne med et ganske lavt nivå og øke gradvis uten at risikoen for skader øker tilsvarende. Det er fysisk krevende, og man må klare å ta imot instruksjoner.

Svømming eller bading er en populær aktivitet. Vi drar ofte til ulike badeanlegg og badestrender i nærmiljøet. Hvis ikke eleven kan svømme, setter vi inn tiltak for svømmeopplæring.

Vi drar også på mer rekreasjonsturer hvor det å oppleve noe sammen er førsteprioritet. Slike turer er teater, kino, besøk på forskjellige museer, opplevelsesparker, bondegårder m.m. Vi sprer disse aktivitetene utover året, slik at det kommer de fleste av elevene til gode.

Mange av disse aktivitetene tas med som en del av opplæringen når det gjelder kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. Miljøterapeutene har satt seg inn i kompetansemålene.