Velkommen til skolestart 21. august!

Barn som løper i gresset.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 63924800 eller på e-post: sedsvoll@ude.oslo.kommune.no.

Vi gleder oss til å treffe deg!